استخدام مدلینگ

تاریخ : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

روند استخدام مدلینگ در آژانس تبلیغاتی پرتو- استخدام بازیگر تیزر های تبلیغاتی
استخدام مدلینگ در ایران از بین علاقه مندان خانم و آقا

فرم استخدام مدلینگ تبلیغاتی و بهپوشی

پروژه های شروع نشده

پروژه عکاسی پوشاک راهیل

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۱۰ نفر کودک

پروژه عکاسی تولیدی نصر

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه عکاسی صنایع نورسازان

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۴ نفر آقا

پروژه هایپر مارکت زرین

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

پروژه عکاسی گروه سالیان

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۱۰ نفر خانم - ۷ نفر آقا

پروژه نمایشگاه ماشین تارخ

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۵ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه عکاسی تولیدی آفاق

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۴ نفر آقا

پروژه عکاسی روسری تی وس

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۵ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه عکاسی املاک نو

مرحله انتخاب مدل

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه های در حال انجام

پروژه عکاسی تالار شمشاد

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۵ نفر خانم - ۲ نفر آقا

پروژه عکاسی برند تن شو

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۶ نفر خانم - ۶ نفر آقا

پروژه عکاسی مزون آس

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۵ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه گروه مهمونی من

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۴ نفر آقا

پروژه عکاسی بوتیک سپهر

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۵ نفر آقا

پروژه عکاسی بوتیک زمرد

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۶ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه عکاسی مزون شاهرودی

پروژه در حال انجام 

مدل مورد نیاز :

۱۰ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه های پایان یافته

پروژه آژانس هوایی پردیس

پروژه پایان یافته

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۳ نفر آقا

پروژه عکاسی هتل مشهد

پروژه پایان یافته

مدل مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۳ نفر آقا

پروژه عکاسی مزون آریا

پروژه پایان یافته

مدل مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۳ نفر آقا