استخدام مدلینگ

تاریخ : ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

استخدام مدلینگ

فرم استخدام پرسنل اداری

فرم استخدام پرسنل اداری

استخدام پرسنل اداری

شرایط استخدام پرسنل اداری و کادر اجرایی:

  • شرایط سنی ۱۸ الی ۴۵ سال
  • عدم اعتیاد و سو پیشینه
  • سلامت کامل جسمی و روانی
  • عدم اشتغال در مشاغل دولتی