مواردی در خصوص ساخت آلبوم معرفی مدل و بازیگر تبلیغاتی

  • این بخش ویژه افرادی میباشد که در یکی از بخش های مدلینگ و یا بازیگری تیزر های تبلیغاتی تشکیل پرونده داده و مورد تایید قرار گرفته اند .
  • لازم به ذکر است ، آلبوم معرفی به پروژه همان مجموعه عکسهای  با کیفیت استاندارد ، جهت نمایش به تهیه کنندگان و سفارش دهنگان تبلیغات میباشند که توسط آن مدل یا بازیگر تیزر جهت ورود به پروژه انتخاب میگردد .
  • استدیو های استاندارد مجموعه جهت ساخت آلبوم معرفی مدل و بازیگر تیزر  فقط در شهر های تهران ، مشهد ، اصفهان و شیراز جهت ساخت آلبوم اقدام مینمایند و در صورتی که فرد درخواست دهنده ساکن شهری بجز موارد ذکر  شده باشد میبایست پس از هماهنگی با واحد تولید به استدیو مد نظر در یکی از شهر های ذکر شده مراجعه کند.
  • هزینه ساخت آلبوم به عهده هنرمند میباشد که جهت رفاه حال هنرمندان آژانس پرتو ، به جهت هزینه بالای تولید  صرفا هزینه تجهیزات و آفیش استدیو دریافت میگردد .

فرم درخواست ساخت آلبوم معرفی به پروژه

"*" indicates required fields

پذیرش قوانین*